بایگانی برچسب ها: آشنایی با DevOps

تعریف DevOps در مقابل DevSecOps تفاوت چیست؟

تعریف DevOps در مقابل DevSecOps تفاوت چیست؟

امروزه اصطلاحاتی مانند Devops را احتمالاً زیاد در سطح اینترنت مشاهده کردید . DevOps در واقع فرآیند یکپارچه سازی توسعه و عملیات است، در حالی که DevSecOps زیرمجموعه‌ای است که بر امنیت تمرکز دارد. این دو مفهوم متقابل نیستند، اما اهداف متفاوتی دارند. درک صحیح هر دو به شما این امکان را می‌دهد که با استفاده از نقاط قوت و به حداقل رساندن نقاط ضعف در هر رویکرد، محیط امن‌تری برای داده های شرکت خود ایجاد کنید. زمینه استفاده DevOps و DevSecO...

ادامه مطلب