خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰
خانه » آموزش کانفیگ سرور » آموزش نصب و کانفیگ وب میل Roundcube بر روی لینوکس Ubuntu 18.04 LTS

آموزش نصب و کانفیگ وب میل Roundcube بر روی لینوکس Ubuntu 18.04 LTS

Roundcube یک اسکریپت وب پست الکترونیکی رایگان و مبتنی بر وب است که با زبان PHP نوشته شده است. این اسکریپت یک کلاینت IMAP مبتنی بر وب است، بنابراین شما همچنین می توانید به سرور ایمیل خود از مرورگر وب خود دسترسی پیدا کنید. شما نیازی به خواندن و ارسال ایمیل از یک سرویس گیرنده ایمیل ندارید. در این آموزش نشان خواهیم داد خدمتتون که چگونه RoundCube را با وب سرور آپاچی نصب و با استفاده از گواهی SSL Secure در اوبونتو 18.04 LTS (Bionic ایمن نماییم.

ویژگی های RoundCube

پشتیبانی از MIME، جستجوی پیغام و بررسی املا.
ادغام دایرکتوری LDAP برای کتابهای آدرس.
پشتیبانی از چندین زبان
پشتیبانی از پوشه های مشترک / جهانی و ACL های IMAP.
طراحی شده جهت دسترسی سریعتر و راحت تر به صندوق پستی ایمیل
پشتیبانی از سرور خارجی SMTP و IDNA.

الزامات نصب

یک سرور که Ubuntu 18.04 LTS را اجرا می کند.
کاربر غیر ریشه (نیاز نیست حتما دسترسی root باشد) با امتیاز sudo

نصب LAMP سرور

قبل از شروع، شما باید فهرست package های سیستم عامل را به روز کنید و نصب کنید.


sudo apt-get update
 sudo apt-get upgrade

سپس Apache و MariaDB را با دستور زیر نصب کنید:


sudo apt-get install apache2 mariadb-server php7.2 php7.2-gd php-mysql php7.2-curl php7.2-zip php7.2-ldap php7.2-mbstring php-imagick php7.2-intl php7.2-xml unzip wget curl -y

پس از نصب تمام بسته ها، باید تنظیمات منطقه زمانی را در فایل php.ini تغییر دهید. شما می توانید این کار را با دستور زیر انجام دهید:


sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

تغییرات زیر را انجام دهید:


date.timezone = Asia/Tehran

فایل را ذخیره کنید و خارج شوید، سپس سرویس Apache و MariaDB را استارت کنید و آنها را برای شروع در زمان بوت با استفاده از دستور زیر فعال کنید:


sudo systemctl start apache2
 sudo systemctl enable apache2
 sudo systemctl start mariadb
 sudo systemctl enable mariadb

دانلود Roundcube

خوب در قوم اول شما باید آخرین نسخه Roundcube را روی سیستم خود دانلود کنید. شما می توانید آن را با دستور زیر دانلود کنید:


cd /tmp
 wget https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/download/1.3.8/roundcubemail-1.3.8-complete.tar.gz

پس از اتمام دانلود، فایل دانلود شده را با فرمان زیر از حالت فشرده خارج کنید:

tar -xvzf roundcubemail-1.3.8-complete.tar.gz

بعد، دایرکتوری استخراج شده را به دایرکتوری ریشه وب آپاچی منتقل کنید:

mv roundcubemail-1.3.8 /var/www/html/roundcube

بعد، مجوزهای مناسب را به دایرکتوری roundcube بدید تا بدرستی کار کند


sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/roundcube
 sudo chmod -R 775 /var/www/html/roundcube

پیکربندی پایگاه داده

به طور پیش فرض نصب MariaDB امن نیست. بنابراین ابتدا باید آن را امن کنید. شما می توانید آن را با اجرای اسکریپت زیر این کار را انجام دهید:


mysql_secure_installation

به تمام سوالات زیر پاسخ دهید:


Change the password for root ? N
 Remove anonymous users? Y
 Disallow root login remotely? Y
 Remove test database and access to it? Y
 Reload privilege tables now? Y

هنگامی که MariaDB امن شد، با استفاده از دستور زیربه سطر فرمان MariaDB وارد شوید:

mysql -u root -p

رمز عبور ریشه خود را وارد کنید، سپس یک پایگاه داده و کاربر برای Roundcube ایجاد کنید:


MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE roundcubedb;
 MariaDB [(none)]> CREATE USER 'roundcube'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
 MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubedb.* to 'roundcube'@'localhost';

کلمه “password” را با یک رمز امن جایگزین کنید و این کلمه عبور را به خاطر بسپارید، بعدا برای نصب roundcube نیاز داریم. بعد، امتیازات کاربر ایجاد شده را flush نمایید و از سطر فرمان MariaDB با استفاده از دستور زیر خارج شوید:


MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
 MariaDB [(none)]> exit;

بعد، شما نیاز به وارد کردن جداول اولیه به پایگاه داده roundcubedb خواهید داشت. شما می توانید این کار را با استفاده از دستور زیر انجام دهید:


cd /var/www/html/roundcube
 mysql -u roundcube -p roundcubedb < SQL/mysql.initial.sql

پیکربندی و کانفیگ Apache برای Roundcube

بعد، شما باید یک فایل “virtualhost آپاچی” برای Roundcube ایجاد کنید. شما می توانید این کار را با دستور زیر انجام دهید:


sudo nano /etc/apache2/sites-available/roundcube.conf

خطوط زیر را اضافه کنید:


<VirtualHost *:80>
 ServerName example.com
 ServerAdmin admin@example.com
 DocumentRoot /var/www/html/roundcube

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/roundcube_error.log
 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/roundcube_access.log combined

<Directory /var/www/html/roundcube>
 Options -Indexes
 AllowOverride All
 Order allow,deny
 allow from all
 </Directory>
 </VirtualHost>

عبارت “example.com” با نام دامنه خودتون جایگزین نمایید. فایل را ذخیره و ببندید، سپس فایل virtualhost را با استفاده از فرمان زیر فعال کنید:


sudo a2ensite roundcube

سپس با دستور زیر وب سرور را ریستارت میکنیم تا تغییرات اعمال شود:

sudo a2enmod rewrite
 sudo systemctl restart apache2

فعال کردن SSL با Let’s encrypt برای RoundCube

در این مرحله SSL را برای RoundCube با استفاده از یک “SSL Let’s Encrypt” رایگان نصب می کنیم. اولین قدم این است که “certbot” را برای کلاینت “Let’s encrypt”  نصب کنیم که ما از اون برای دریافت گواهینامه SSL استفاده خواهیم کرد.

sudo apt-get install certbot python-certbot-apache

یک درخواست SSL cert با این دستور ایجاد میکنیم:


sudo certbot --apache

مهم: نام دامنه یا زیر دامنه ای که برای وب سایت RoundCube استفاده می کنید باید از طریق اینترنت برای دریافت SSL Cert دسترسی داشته باشید. Certbot چند سوال در این مورد از شما خواهد کرد. پاسخ ها را مشابه زیر وارد کنید:


root@server: certbot --apache
 Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
 Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache
 Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to
 cancel): youremail@yourdomain.tld

-------------------------------------------------------------------------------
 Please read the Terms of Service at
 https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
 agree in order to register with the ACME server at
 https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory
 -------------------------------------------------------------------------------
 (A)gree/(C)ancel: a

-------------------------------------------------------------------------------
 Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
 Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
 organization that develops Certbot? We'd like to send you email about EFF and
 our work to encrypt the web, protect its users and defend digital rights.
 -------------------------------------------------------------------------------
 (Y)es/(N)o: n

Which names would you like to activate HTTPS for?
 -------------------------------------------------------------------------------
 1: roundcube.example.com
 -------------------------------------------------------------------------------
 Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
 blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel): 1
 Obtaining a new certificate
 Performing the following challenges:
 http-01 challenge for roundcube.example.com
 Waiting for verification...
 Cleaning up challenges
 Created an SSL vhost at /etc/apache2/sites-available/roundcube-le-ssl.conf
 Enabled Apache socache_shmcb module
 Enabled Apache ssl module
 Deploying Certificate to VirtualHost /etc/apache2/sites-available/roundcube-le-ssl.conf
 Enabling available site: /etc/apache2/sites-available/roundcube-le-ssl.conf

Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access.
 -------------------------------------------------------------------------------
 1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
 2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for
 new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this
 change by editing your web server's configuration.
 -------------------------------------------------------------------------------
 Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2
 Redirecting vhost in /etc/apache2/sites-enabled/roundcube.conf to ssl vhost in /etc/apache2/sites-available/roundcube-le-ssl.conf

-------------------------------------------------------------------------------
 Congratulations! You have successfully enabled https://roundcube.example.com

You should test your configuration at:
 https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=roundcube.example.com
 -------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
 /etc/letsencrypt/live/roundcube.example.com/fullchain.pem
 Your key file has been saved at:
 /etc/letsencrypt/live/roundcube.example.com/privkey.pem
 Your cert will expire on 2019-06-25. To obtain a new or tweaked
 version of this certificate in the future, simply run certbot again
 with the "certonly" option. To non-interactively renew *all* of
 your certificates, run "certbot renew"
 - Your account credentials have been saved in your Certbot
 configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
 secure backup of this folder now. This configuration directory will
 also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
 making regular backups of this folder is ideal.
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

خوب تمام شد و الان به roundcube از طریق https در مرورگر دسترسی خواهید داشت

دسترسی به وب میل

خوب الان، مرورگر وب خود را باز کنید و URL https://example.com/installer را تایپ کنید (عبارت instance.com با نام دامنه خود در URL! جایگزین کنید). شما به صفحه زیر هدایت می شوید:

پس از تکمیل تمام الزامات، روی دکمه Next کلیک کنید. شما باید صفحه زیر را ببینید:

تنظیمات ورود و تنظیمات پایگاه داده:

در اینجا اطلاعات مربوط به پایگاه داده roundcubedb را که در مرحله راه اندازی پایگاه داده ایجاد کرده اید پر کنید.

تنظیمات SMTP و IMAP:

در اینجا، تمام جزئیات را مطابق نیاز خود وارد و انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه CREATE CONFIG کلیک کنید. شما باید صفحه زیر را ببینید:

بعد، روی دکمه Continue کلیک کنید. شما باید صفحه زیر را ببینید:

اکنون بر روی دکمه Check login کلیک کنید. پس از اتمام نصب، پوشه / var / www / html / roundcube / installer را حذف کنید:

sudo rm -rf /var/www/html/roundcube/installer

خوب نصب و کانفیگ تمام شد و الان با استفاده از نشانی اینترنتی http: // your-ip-address یا http://your-domain.com به وب میل خود میتوانید دسترسی پیدا کنید و با استفاده از ایمیل خود وارد سیستم شوید.

در صورتیکه میخواهید یک ایمیل سرور حرفه ای راه اندازی کنید و نیاز به تخصص بیشتری دارید حتما با ما تماس بگیرید تا به بهترین نحو خدمتتون انجام دهیم

با تشکر عیسی محمدزاده
کارشناس مدیریت سرور و هاستینگ و امنیت شبکه

امتیاز 4.75 ( 4 رای )
اشتراک گذاری مطلب

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب و مقالات متعلق به وب سایت انجین ایکس وب میباشد - طراحی شده توسط پارس تمز